Aanmelden kerkdienst

Iedereen kan zich aanmelden om een dienst te bezoeken. Er zijn 30 plekken beschikbaar per samenkomst.

Kinderen tot en met groep 8 hoef je niet aan te melden. Voor hen is een apart programma. (Zie hier onder)

De diensten worden ook uitgezonden via Youtube. Wanneer je aanwezig bent, bestaat de mogelijkheid dat je in beeld komt. Door je op te geven, geef je aan daar geen bezwaar tegen te hebben.

Let op, we hebben een paar punten waar je rekening mee moet houden.

Voorafgaand aan de samenkomst:

 • Aanmelden is verplicht.
 • Geef jezelf (en familieleden) alleen op als je klachten-vrij bent.
 • Krijg je voorafgaand aan de samenkomst toch klachten, meld je je dan af voor de dienst.
  Dan kan iemand anders in jouw plaats de dienst bezoeken. Dit kan per mail naar welkomstteam@cgderots.nl

Binnenkomst

 • Binnenkomst via de zij-ingang. Als de Rabobankzaal ‘vol’ is kan via de hoofdingang plaats worden genomen in de foyer.
 • Bij binnenkomst word je gevraagd je handen te ontsmetten.
 • De deurwacht schrijft je naam op en noteert dat je verklaard geen klachten te hebben die zouden kunnen duiden op covid-19. (t.b.v. triage)
 • Je wordt naar je plaats gebracht door een koster of iemand van het welkomsteam (herkenbaar aan hesje).
 • Mensen uit hetzelfde gezin mogen naast elkaar zitten. Mensen uit verschillende gezinnen houden 2 stoelen afstand van elkaar.
 • Garderobes worden niet gebruikt. Je houdt je jas dus bij je zitplaats.

Samenkomst

 • We zijn terughoudend met zingen. Eventueel kan er heel zacht worden meegezongen of worden geneuried. We zullen in de dienst meer tijd maken voor Bijbellezing.
 • De Rabobankzaal beschikt over een goed ventilatiesysteem en de deuren blijven gedurende de dienst open zodat er voldoende luchtverversing is.

Kinderwerk

 • In zaal 1 is er crèche voor kinderen t/m 3 jaar. Deze kinderen mogen door één ouder in zaal 1 worden gebracht.
 • In zaal 2 is voor zondagschoolkinderen van groep 1 t/m 8 een gezamenlijk kinderprogramma. Deze kinderen worden direct bij binnenkomst opgevangen door een kinderwerker.

Overige praktische zaken

 • Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet zodat er geen onnodig (hoognodig) gebruik wordt gemaakt van het sanitair.
 • Houd ten alle tijden 1,5meter afstand van elkaar.

Na de dienst

 • Verlaat het gebouw, rij voor rij, via dezelfde deur als waardoor je naar binnen bent gekomen.
 • Als het weer het toelaat willen we na de dienst op het Diekshuusplein een kop koffie drinken en napraten.