Decor
Israël

Israël

Israël

Dit decor sluit aan bij de preek van Herman Spronk gehouden op 9-10-2016