Arco Verolme spreekt over onze hartsgesteldheid. God houdt 100% van ons, maar houden we ook altijd van onszelf, onze naaste? Met alle onzekerheid, jaloezie, schuld en pijn kan ons hart…