Verzoening: Gods weg naar gezonde relaties

Hij kleur de bermen en schildert het land…