Twijfelaars & Aanbidders Dit decor hoort bij de preek van Jacques Brunt gehouden op 13 april 2015