• info@cgderots.nl
  • Diekhuus, Middelharnis

Zit er genoeg olie in je lamp…

Zit er genoeg olie in je lamp… Matteüs 25:1-13 Dit decor is aansluitend bij de preek van Alex van Nes Matteüs 25:1-13 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3 De […]

Bouwen voor de Eeuwigheid

Dit decor hoort bij het hele gemeenteweekend.             De spreekbeurten worden verzorgt door Ruben Flach… 1.vrijdagavond: Bouwen aan de eeuwigheid – Wat raakt je? 2.zaterdagochtend: Bouwen aan de eeuwigheid – Bouwen aan de muur 3.zaterdagavond: Bouwen aan de eeuwigheid – jouw plaats in Gods Koninkrijk Het decor in de zondagdienst