Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van de Here Jezus  […]