Vrucht dragen. 30-7-2017. Gesproken door Jacob Rink.
Mag Hij het invullen? 16-4-2017. Gesproken door Ruud Kuijer.
De wedloop lopen. 09-07-2017. Gesproken door Lucas Hartong.
Doe waarvoor je geroepen bent! 02-07-2017. Gesproken door Rinus Visser.

©Christengemeente de Rots 2021