• info@cgderots.nl
  • Diekhuus, Middelharnis

ANBI gegevens

RSIN/Fiscaal nr:822874490
KvK nummer:50658670
Bankrekeningnummer:NL23RABO 01559.20545
Correspondentieadres:Postbus 174
Postcode:3240 AD
Plaats:Middelharnis
Statutaire naam:Christengemeente de Rots

Bestuur

Persoonsgegevens zijn in verband met de AVG niet gepubliceerd. Deze zijn op te vragen via de KvK.

Beleidsplan

Via deze link kunt u ons beleidsplan downloaden.

Jaarverslag

Via deze link kunt u ons jaarverslag over 2020 downloaden.

Via deze link kunt u ons jaarverslag over 2019 downloaden.

Financieel

Hier vindt u een verkorte weergave van de exploitatie van Christengemeente de Rots over kalenderjaar 2019 en 2020

Hier vindt u een beknopte begroting voor het kalenderjaar 2021.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding.

Doelstelling

 1. De besturing van de gemeente vindt plaats door de oudstenraad met als doel de gemeente volledig te laten functioneren in het:

  • Dienen van God: aanbidden in woord en daad met dankbaarheid
  • Dienen van gelovigen: (op)voeden, verzorgen en grootbrengen
  • Dienen van de Wereld: evangeliseren en tot zegen zijn

2. Het kerkgenootschap beoogt het algemeen nut.

3. Het kerkgenootschap heeft geen winstoogmerk.