RSIN/Fiscaal nr: 822874490
KvK nummer: 50658670
Bankrekeningnummer: NL23RABO 01559.20545
Correspondentieadres: Postbus 174
Postcode: 3240 AD
Plaats: Middelharnis
Statutaire naam: Christengemeente de Rots


Bestuur

Persoonsgegevens zijn in verband met de AVG niet gepubliceerd. Deze zijn op te vragen via de KvK.

Via deze link kunt u ons beleidsplan downloaden.

Hier vindt u de meest recente jaarverslagen.


Hier vindt u een verkorte weergave van de exploitatie van Christengemeente de Rots en begroting voor 2022

Doelstelling

1. De besturing van de gemeente vindt plaats door de oudstenraad met als doel de gemeente volledig te laten functioneren in het:

• Dienen van God: aanbidden in woord en daad met dankbaarheid

• Dienen van gelovigen: (op)voeden, verzorgen en grootbrengen

• Dienen van de Wereld: evangeliseren en tot zegen zijn

2. Het kerkgenootschap beoogt het algemeen nut.

3. Het kerkgenootschap heeft geen winstoogmerk.