D


De besturing van de gemeente vindt plaats door de oudstenraad met als doel de gemeente volledig te laten functioneren in het:

Dienen van God: aanbidden in woord en daad met dankbaarheid

Dienen van gelovigen: (op)voeden, verzorgen en grootbrengen

Dienen van de Wereld: evangeliseren en tot zegen zijn

ruben visser

06-40449823

felix henrichs

06-16077868

jos v/d welle

06-27045456

jacob rink

06-55148281