De besturing van de gemeente vindt plaats door de oudstenraad met als doel de gemeente volledig te laten functioneren in het:

Dienen van God: aanbidden in woord en daad met dankbaarheid

Dienen van gelovigen: (op)voeden, verzorgen en grootbrengen

Dienen van de Wereld: evangeliseren en tot zegen zijn

Oudsten

Andre Kooijman

06-51278487

Jos van der Welle

06-27045456

Jacob Rink

06-55148281