Wil je Christengemeente ‘De Rots’ financieel ondersteunen? Dat kan op de volgende manieren:

  1. door een gift over te maken naar bankrekeningnummer NL23RABO 01559.20545 t.n.v. Christengemeente Middelharnis
  2. door een periodieke schenking (zie hieronder)
  3. of door tijdens een van onze diensten contant geld in de collecte te doen.

Let op:

Er is een extra bankrekeningnummer voor giften aan zendelingen: NL28RABO 01414.38.258, t.n.v. CG De Rots

Bij dit rekeningnummer dient vermeld te worden voor welke doel de gift besteld is (stichting Follow Ministries, Youth For Christ, Jowan en Lieneke Senegal, diaconale nood, etc)

Christengemeente De Rots beschikt over een ANBI beschikking waardoor giften en/of donaties belastingvriendelijk zijn te verwerken.

Periodieke schenking

Wanneer u giften aftrekt voor de Inkomstenbelasting, zult u merken dat daarvoor een drempel en een maximum geldt. Om uw giften volledig aftrekbaar te maken kunt u zélf eenvoudig en gratis een schenkingsovereenkomst aangaan met het goede doel van uw keuze.

De overeenkomst (met uitgebreide toelichting) staat op de site van de Belastingdienst. Het ingevulde overeenkomst kan dan ingediend worden bij Arco Verolme.

Hoe werkt het?

Een periodieke schenking betekent dat u gedurende een periode van minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar gaat schenken. De overeenkomst eindigt automatisch op de afgesproken einddatum of eerder wanneer de schenker overlijdt. Er geldt geen minimumbedrag. Dit kan met een periodieke overboeking.

Wat is mijn voordeel?

Stel u geeft aan drie goede doelen ieder jaar € 300, dat is totaal € 900. Bij een drempelinkomen van € 40.000 is 1%, dus € 400, niet aftrekbaar. Uw belastingvoordeel is dan 42% van € 500 = € 210. Indien u een schenkingsovereenkomst aangaat met deze drie goede doelen is uw belastingvoordeel 42% van € 900 = € 378. Een extra voordeel van maar liefst € 168!

Meerdere doelen steunen

Het is niet mogelijk om meerdere goede doelen op te nemen in één overeenkomst. U zult met ieder goed doel een aparte overeenkomst moeten aangaan om maximaal fiscaal voordeel te realiseren.