gemeente zijn

Wij willen een groeiende gemeente van Jezus Christus zijn, gezond en in eenheid geleid door de Heilige Geest, waar mensen tot geloof komen, waar gelovigen toegerust worden om overwinnend te leven en relaties herstellen.

Een gemeente waar Gods uitbundige leven tot uiting komt in de aanbidding, de woordverkondiging, evangelisatie en onderlinge opbouw in liefde.


doel

Door het formuleren van een duidelijke, herkenbare en begrijpelijke visie en het regelmatig blijven herhalen van deze visie binnen de gemeente zijn zowel gemeenteleden als nieuwe leden en de werkgroepen in staat om betrokken te zijn bij het verwezenlijken van deze visie.


missie

Jezus vinden, Jezus volgen en Jezus verkondigen.

Een gemeente waar Gods liefde, genade en waarheid centraal staan en die een positieve impact heeft op de regio en waar alles zo voortreffelijk mogelijk wordt uitgevoerd voor onze Koning.