Huiskring
Een huiskring is een groep van gemeenteleden die voor elkaar zorgt en op elkaar betrokken is. Lief en leed wordt gedeeld, er is geestelijke toerusting en gebed en iedereen draagt zorg voor elkaar. Het doel van de huiskring is onderlinge gemeenschap, geestelijke intimiteit en geloofsgroei.

In het Nieuwe Testament speelde het leven van de gemeente zich voor een groot deel af in de huizen van de gemeenteleden (zie ook Handelingen 2: 41-46, Handelingen 18:7, 20:8, 20:20, Romeinen 16:5, 1 Korintiërs 16:19, Kolossenzen 4:15).

De huiskringen komen één keer per twee weken samen op woensdagavond.

Introductiecursus

Iedereen die overweegt om lid te worden van “de Rots” even opgelet:

Als Christen ben jij gemaakt om op te trekken in een geestelijke familie samen met andere volgelingen van Jezus. Een gezonde familie met gezonde overtuigingen, gezonde doelstellingen en gezonde commitment. Daarom willen we in drie avonden met je delen wat we geloven, waar we voor staan en waar we naar op weg zijn als gemeente. We zullen dat doen aan de hand van drie thema’s:

• God

• Het Evangelie

• De Kerk

Als je er over nadenkt lid te worden (of gewoon nieuwsgierig bent), geef dat dan op via info@cgderots.nl