Huiskring
Een huiskring is een groep van gemeenteleden die voor elkaar zorgt en op elkaar betrokken is. Lief en leed wordt gedeeld, er is geestelijke toerusting en gebed en iedereen draagt zorg voor elkaar. Het doel van de huiskring is onderlinge gemeenschap, geestelijke intimiteit en geloofsgroei.

In het Nieuwe Testament speelde het leven van de gemeente zich voor een groot deel af in de huizen van de gemeenteleden (zie ook Handelingen 2: 41-46, Handelingen 18:7, 20:8, 20:20, Romeinen 16:5, 1 Korintiërs 16:19, Kolossenzen 4:15).

De huiskringen komen één keer per twee weken samen op woensdagavond.

Fundamentenkring
Tijdens deze avonden worden de basisfundamenten van het christelijk geloof behandeld. Misschien ben je nieuwsgierig naar wat ‘geloven’ precies is of ben je pas tot geloof gekomen. Misschien ben je op zoek naar God of je wilt Jezus beter leren kennen. Het kan zijn dat je al langer kind van God bent en je kennis wilt opfrissen. Je bent welkom om te ontdekken wat de Bijbel nu echt zegt over onderwerpen zoals Gods reddingsplan, wat het geloven in Jezus betekent en hoe je kunt leven zoals God bedoelt. Met dit onderwijs leg je een belangrijk fundament waarop je je geloof en relatie met Jezus Christus verder kunt bouwen en verdiepen.