Samenkomst

Iedere zondag om 10.00 uur komen we als gemeente samen in de Scholengemeenschap Prins Maurits’, Kon. Julianaweg 57 in Middelharnis om God te eren en om bemoedigd te worden vanuit Gods Woord, de Bijbel.

De mensen van het welkomstteam staan bij de deur klaar om je te ontvangen. Bij hen kun je terecht als je vragen hebt. Ze zijn herkenbaar aan de badge die ze dragen.

De dienst begint met lofprijzing en aanbidding, die wordt begeleid door het muziekteam. Daarna luisteren we naar de boodschap die God ons uit de Bijbel mee wil geven.

Na de dienst is er genoeg ruimte om na te praten en elkaar te ontmoeten met een lekker kopje koffie of thee erbij.

Het is de plaats waar vriendschappen ontstaan, waar mensen elkaar leren kennen, bekenden en onbekenden elkaar opzoeken.

Nazorg

Voor mensen die zich tijdens de dienst aangesproken voelen, of graag ergens gebed voor willen, staat het nazorgteam klaar. Het nazorgteam biedt een luisterend oor, praktisch advies op grond van de Bijbel en wil graag samen met mensen bidden.


Jeugd

Kinderen

Kinderen gaan bij aanvang van de samenkomst gelijk naar de zondagsschool. De laatste zondag van de maand beginnen we de dienst met de kinderen erbij, daarna gaan ze naar hun eigen groep. Door middel van verhalen, spelletjes en praktische verwerkingen krijgen de kinderen les op hun eigen niveau om God beter te leren kennen.

Crèche

Voor de kinderen van 0-3 jaar is er oppas. Door het lezen van een eenvoudig Bijbelboekje of het luisteren van Bijbelse liedjes kunnen de kinderen God leren kennen.

Jeugd

Er worden ook voor de jeugd samenkomsten georganiseerd.

Kringen

Huiskring

Een huiskring is een groep van gemeenteleden die voor elkaar zorgt en op elkaar betrokken is. Lief en leed wordt gedeeld, er is geestelijke toerusting en gebed en iedereen draagt zorg voor elkaar. Het doel van de huiskring is onderlinge gemeenschap, geestelijke intimiteit en geloofsgroei.

In het Nieuwe Testament speelde het leven van de gemeente zich voor een groot deel af in de huizen van de gemeenteleden (zie ook Handelingen 2: 41-46, Handelingen 18:7, 20:8, 20:20, Romeinen 16:5, 1 Korintiërs 16:19, Kolossenzen 4:15).

De huiskringen komen één keer per twee weken samen op woensdagavond.

Introductiecursus

Iedereen die overweegt om lid te worden van “de Rots” even opgelet:

Als Christen ben jij gemaakt om op te trekken in een geestelijke familie samen met andere volgelingen van Jezus. Een gezonde familie met gezonde overtuigingen, gezonde doelstellingen en gezonde commitment. Daarom willen we in drie avonden met je delen wat we geloven, waar we voor staan en waar we naar op weg zijn als gemeente. We zullen dat doen aan de hand van drie thema’s:

• God

• Het Evangelie

• De Kerk

Als je er over nadenkt lid te worden (of gewoon nieuwsgierig bent), geef dat dan op via info@cgderots.nl