Samenkomst

Iedere zondag om 10.00 uur komen we als gemeente samen in het ‘Het Diekhuus’, Beneden Zandpad 7, te Middelharnis om God te eren en om bemoedigd te worden vanuit Gods Woord, de Bijbel.

De mensen van het welkomstteam staan bij de deur klaar om je te ontvangen. Bij hen kun je terecht als je vragen hebt. Ze zijn herkenbaar aan de badge die ze dragen.

De dienst begint met lofprijzing en aanbidding, die wordt begeleid door het muziekteam. Daarna luisteren we naar de boodschap die God ons uit de Bijbel mee wil geven.

Na de dienst is er genoeg ruimte om na te praten en elkaar te ontmoeten met een lekker kopje koffie of thee erbij.

Het is de plaats waar vriendschappen ontstaan, waar mensen elkaar leren kennen, bekenden en onbekenden elkaar opzoeken.

Nazorg

Voor mensen die zich tijdens de dienst aangesproken voelen, of graag ergens gebed voor willen, staat het nazorgteam klaar. Het nazorgteam biedt een luisterend oor, praktisch advies op grond van de Bijbel en wil graag samen met mensen bidden.


Jeugd

Kinderen

De kinderen blijven het eerste gedeelte in de dienst. Daarna gaan ze naar hun eigen groep.

Crèche

Voor de kinderen van 0-3 jaar is er oppas. Door het lezen van een eenvoudig Bijbelboekje of het luisteren van Bijbelse liedjes kunnen de kinderen God leren kennen.

Zondagsschool

De zondagsschool is onderverdeeld in drie groepen:

Basisschool groep 1 en 2
Basisschool groep 3 t/m 5
Basisschool groep 6 t/m 8

Door middel van verhalen, spelletjes en praktische verwerkingen krijgen de kinderen les op hun eigen niveau om God beter te leren kennen.

Jeugd

De jeugd komt om de zondagavond bij elkaar in hun eigen groep:

Vanaf de brugklas tot 18 jaar
18+ groep

Kringen

Huiskring

Een huiskring is een groep van gemeenteleden die voor elkaar zorgt en op elkaar betrokken is. Lief en leed wordt gedeeld, er is geestelijke toerusting en gebed en iedereen draagt zorg voor elkaar. Het doel van de huiskring is onderlinge gemeenschap, geestelijke intimiteit en geloofsgroei.

In het Nieuwe Testament speelde het leven van de gemeente zich voor een groot deel af in de huizen van de gemeenteleden (zie ook Handelingen 2: 41-46, Handelingen 18:7, 20:8, 20:20, Romeinen 16:5, 1 Korintiërs 16:19, Kolossenzen 4:15).

De huiskringen komen één keer per twee weken samen op woensdagavond.

Fundamentenkring

Tijdens deze avonden worden de basisfundamenten van het christelijk geloof behandeld. Misschien ben je nieuwsgierig naar wat ‘geloven’ precies is of ben je pas tot geloof gekomen. Misschien ben je op zoek naar God of je wilt Jezus beter leren kennen. Het kan zijn dat je al langer kind van God bent en je kennis wilt opfrissen. Je bent welkom om te ontdekken wat de Bijbel nu echt zegt over onderwerpen zoals Gods reddingsplan, wat het geloven in Jezus betekent en hoe je kunt leven zoals God bedoelt. Met dit onderwijs leg je een belangrijk fundament waarop je je geloof en relatie met Jezus Christus verder kunt bouwen en verdiepen.