Kinderen

De kinderen blijven het eerste gedeelte in de dienst. Daarna gaan ze naar hun eigen groep.

Crèche

Voor de kinderen van 0-3 jaar is er oppas. Door het lezen van een eenvoudig Bijbelboekje of het luisteren van Bijbelse liedjes kunnen de kinderen God leren kennen.

Zondagsschool

De zondagsschool is onderverdeeld in drie groepen:

Basisschool groep 1 en 2
Basisschool groep 3 t/m 5
Basisschool groep 6 t/m 8

Door middel van verhalen, spelletjes en praktische verwerkingen krijgen de kinderen les op hun eigen niveau om God beter te leren kennen.