Samenvatting Wanneer we nadenken over relaties denken we vaak in termen van do’s and dont’s. We hebben het idee dat als we maar over de juiste skills zouden beschikken, onze relaties vanzelf beter zouden worden. Hoe nuttig relatievaardigheden ook zijn: de Bijbel zegt dat we niet zozeer een verandering van gedrag maar een verandering van hart nodig hebben. 37Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38Dit is het eerste en het grote gebod. 39En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. Matth.22 Jezus zegt dat je eigen-liefde, de maatstaf moet zijn voor je naaste-liefde maar dat je de vervulling van je eigen-liefde niet bij je naaste moet zoeken maar bij God. Deze tekst zegt dus niet dat als je niet van jezelf houdt je ook niet van anderen kunt houden maar dat als je niet van God houdt je niet van anderen kunt houden. Buiten een relatie met God zul je vaak merken dat je ofwel geobsedeerd, ofwel gefrustreerd wordt door relaties. We zien dat bijvoorbeeld heel duidelijk bij het verhaal van Jakob en Lea in Genesis 29. Wat Lea en ons te doen staat is om naar God terug te keren, ons door Hem te laten toespreken en zijn woorden te horen (Spr.1:23) en ons geliefd te weten door God. Alleen binnen een liefdesrelatie met God kunnen alle andere relaties tot bloei komen. ---------------- Gespreksvragen Leer mij kennen vraag: - Werd er in het gezin waar je opgroeide, tijd gemaakt om relaties goed te houden? En hoe? Leer mij de Bijbel kennen vraag: Lees Matth. 22:34-40 - Wat betekent het om God lief te hebben met je hele hart, ziel en verstand? - Hoe zijn de twee geboden van het grote gebod met elkaar verbonden? - Wat bedoelt Jezus met de uitspraak: “aan deze twee geboden hangt de hele Wet en de Profeten?” Leer mij de Bijbel toepassen vraag: - Waarom vinden we het zo lastig onze naaste lief te hebben als onszelf? - Voel jij je soms een Lea? Of misschien meer een Jakob? Wil je daar iets over zeggen? - Hoe zou je jouw relatie met God op dit moment beschrijven? - Hoe kun je bouwen aan een liefdesrelatie met God? Welke rol speelt Jezus daarin? - Zijn er misschien mensen om je heen die jij te zwaar belast met je verwachtingen? Hoe zou een liefdesrelatie met God je hierin kunnen helpen?