01-11-2020

Relaties in de gemeente

Spreker:
Serie: ,
Dienstsoort:

De opname is helaas niet goed opgeslagen, beluister de dienst via YouTube terug: https://youtu.be/NDZ_u097zD8?t=2706

Gespreksvragen.

  1. God wil alles uit ons leven “weghakken” wat niet de Here Jezus is!

Woont de Here Jezus al in jou?

(misschien kun je hier wat over delen)

 

  1. We zijn o.a. geroepen tot:

Kol 3: 15; We zijn geroepen tot één lichaam.

1 Tess 4: 7; We zijn geroepen tot heiliging.

1 Tim. 6: 12; We zijn geroepen tot het eeuwige leven.

1 Cor 1: 9; We zijn geroepen tot gemeenschap met Zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer.

2 Tess. 2: 14; We zijn geroepen om de heerlijkheid van de Here Jezus te verkrijgen.

 

Als we beseffen waartoe we geroepen zijn, is het een stuk gemakkelijker om overéénkomstig onze roeping te leven. Ef. 4: 1

Besef jij waartoe je geroepen bent?

In welke stenenbikker herken jij je het meest?

 

  1. Ervaar je de gemeente als een veilige plek waar je jezelf kunt zijn?

(dat je je niet beter hoeft voor te doen dan je bent, om geaccepteerd te worden)

 

  1. Welke bijdrage lever jij ( of zou je kunnen leveren) om de gemeente tot een plaats te maken waar iedereen zich thuis voelt.

 

  1. Welke mogelijkheden zie jij, in deze coronatijd, om elkaar te dienen tot opbouw van de gemeente?

 

  1. Col 3: 16a

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst.

 

Hoe kunnen we dat binnen Christengemeente de Rots in praktijk brengen?

 

 

Download bestanden Noten