Matteüs 5:8.

Dit decor sluit aan bij de preek van Ruben Visser op 20 okt. 2013  Matteüs 5:8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Reinheid wil hier meer zeggen dan ‘schoon’. Het heeft vooral te maken met ‘onverdeeld’ zijn. Een hart dat rein is, is een hart dat uit één stuk is en voor […]

Lees verder