Dit decor sluit aan bij de preek van Ruben Visser op 20 okt. 2013 

Matteüs 5:8

Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Reinheid wil hier meer zeggen dan ‘schoon’. Het heeft vooral te maken met ‘onverdeeld’ zijn. Een hart dat rein is, is een hart dat uit één stuk is en voor niets anders klopt dan voor de glorie van God. De belofte die daaraan gekoppeld is: ‘God te zien’ is het summum van het evangelie. Uiteindelijk is de boodschap van de kerk niet hoe we een rein hart moeten krijgen, hoe we met elkaar om moeten gaan, hoe we betere mensen moeten worden etc. maar hoe we vrede met God kunnen krijgen en weer van Zijn aanwezigheid kunnen genieten! 

Het decor is een hart-uit-één-stuk. Een onverdeeld hart op een stuk hout.
Het stuk hout verwijst naar ‘puur’ en het ruw-houten-kruis.

Category
Tags

Comments are closed