Decor
Buigen om recht te doen

Buigen om recht te doen

Buigen om recht te doen

Dit decor sluit aan bij de preek van Dick van Dijk gehouden op 16-10-2016