Buigen om recht te doen Dit decor sluit aan bij de preek van Dick van Dijk gehouden op 16-10-2016