We gaan de komende 4 weken op weg naar HET LICHT… de geboorte van de Here Jezus.

1e Advent… op 1 dec. 2013

1 kaars brand… op weg naar ‘Het Licht’.

Jesaja 9 vers 1
Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen…

2e Advent… 8 dec. 2013

2 kaarsen branden… dichterbij ‘Het Licht’.

Jesaja 11 vers 1 en 2
Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï
****
Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER… 

          

  

3e Advent… 15 dec 2013

3 kaarsen branden… dichterbij ‘Het Licht’.

Lucas 2 vers 1 t/m 5
***
En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.

      

4e Advent… 22 dec 2013

4 kaarsen branden… heel dichtbij ‘Het Licht’.

Lucas 2:4-6
***
Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan…

 

 

Category
Tags

Comments are closed