Markus 16 vers 15-16 Jezus geeft de grote opdracht. Trek de wereld in, zei Jezus tegen de discipelen en vertel de […]