Dit decor hoort bij de preek gehouden door Klaas Mulder op 16 november 2014 Doopdienst