Jesaja 12

Loflied

12

Op die dag zul je zeggen:
‘Ik zal u loven, HEER.
U bent woedend op mij geweest,  (woedende kolenkit)
maar uw toorn is geweken, u troost mij.
God, hij is mijn redder.
Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet,
want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer,
hij heeft mij redding gebracht.’
Vol vreugde zullen jullie water putten
uit de bron van de redding. (bijbel)
Op die dag zullen jullie zeggen:
‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. (juichende bloemen)
Maak alle volken zijn daden bekend,
verkondig zijn verheven naam.
Zing een lied voor de HEER:
wonderbaarlijk zijn zijn daden.
Laat heel de aarde dit weten.
Jubel en juich, inwoners van Sion,
want groot is de Heilige van Israël,
die in jullie midden woont.’
Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Woedende kolenkit
Bron van de Redding
Juichende bloemen

Category
Tags

Comments are closed