Dit decor sluit aan bij de preek van Leen van Nimwegen op 12 jan. 2014

Een verloste zondaar

Als je tot levend geloof komt is het als deze dode stronk die gaat bloeien. Met Christus gestorven en opgestaan. De dood is overwonnen. We mogen groeien en bloeien uit genade.
Onze nieuwe levenswandel (Efeze 4) wordt bepaald door de Heilige Geest. Blauw is de kleur van de Heilige Geest. De blauwe kannen wijzen ons op de Geest die overvloedig aanwezig is om ons te vullen, te voeden en te verfrissen.
Het water in de kannen verwijst naar de doop. In de doop sterven we met Christus en staan we met Hem op. Dat geeft ons dagelijks kracht voor de nieuwe levenswandel.

Category
Tags

Comments are closed