Bert Boer spreekt over het nut van vriendschap. Het is belangrijk om je te omringen met Godvrezende vrienden die je bemoedigen en vermanen. Zelfverloochening is een kernwoord in deze preek.