Kolossenzen 1:28 en 29: Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.

Maak mijn hart, mijn dienen, mijn woorden, mijn daden, en mijn leven gelijkvormig aan die van Jezus. Dat Zijn uitstraling de onze wordt.
Daar hebben we onderricht voor nodig en liefde voor Zijn woord.
Allemaal dezelfde mensen dat zou heeel saai zijn. Wij ZIJN één in de Here Jezus (het kruis). Bewaar het, om daardoor een kleurrijke gemeente te kunnen vormen… in Hem.

Category
Tags

Comments are closed